Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2022

Tegoroczne obchody ŚDSI organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne odbywały się 11 maja 2022 w Warszawie w CN Kopernik.


Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).


Obecnej edycji przyświecało hasło „Polska w technosferze przyszłości”.
Do głównych wydarzeń należy konferencja pt. „Przełomowe technologie teleinformatyczne” wraz z cyklem webinariów: https://sdsi.pl/konferencja/.

Coroczną tradycją obchodów jest między innymi wręczanie nagród.

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL 12 marca 2021 r. – Katowice

12 marca 2021 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Google Meet w godz. od 09:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: elzbieta.bowdur@ecdl.pl wraz ze skanami:

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie ECDL 12.03.2021.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

 – dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

 – dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

 – dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto

 – dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

– dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

Elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Elżbieta Bowdur

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL w Katowicach 24.08.2020 r.

24 sierpnia 2020 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia Google Meet w godz. od 14:00 do 20:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: elzbieta.bowdur@ecdl.pl wraz ze skanami:

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 24 sierpnia 2020.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

 – dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto

 – dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto

 – dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto

 – dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto

– dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

Elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Elżbieta Bowdur

Koordynator Regionalny ECDL

Szkolenie na Egzaminatorów ECDL w Katowicach 23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w Katowicach, ul. Lompy 2/10 (https://centrum.kiss.pl/kontakt.html) w godz. od 10:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: elzbieta.bowdur@ecdl.pl wraz ze skanami:

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 23 stycznia 2020.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

  • dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
  • dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
  • dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
  • dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
  • dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne (dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera).

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

Elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Elżbieta Bowdur

Koordynator Regionalny ECDL